Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een registratieformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en daarom behandelen en beschermen wij persoonsgegevens met de grootste zorg. We verwerken gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Rice Up! is verantwoordelijk volgens de richtlijnen van het AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor correcte en zorgvuldige verwerking van uw persoonlijke gegevens(in overeenstemming met de AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.  

Overzicht van persoonsgegevens  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor-en achternaam 
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres van een websitebezoeker

Doel en principes voor het verwerken van persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u ons echter niet verstrekt of bepaalde gegevens door ons laat verwerken, kunnen we u mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien u ons geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b, sub c en / of sub f van de GDPR. van toepassing zijn. In dat geval kan de verwerking van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, of noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rice Up !. Daarnaast hebben we mogelijk een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van uw bestelling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
  • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Verstrekking aan derden

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden als dit compatibel is met de bovengenoemde doeleinden. Verstrekking aan derden kan nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u sluiten, kan nodig zijn voor de verdediging van een legitiem belang van ons, of kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan enige wettelijke verplichting jegens ons. Met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derde partijen met uw uitdrukkelijke toestemming.   

Commerciële doelen

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u meer te informeren over onze diensten of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. In dat geval wordt u alleen geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig aangeven door te klikken op “uitschrijven” in de ontvangen e-mail. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marktonderzoek en de optimalisatie van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en kunnen daardoor niet meer naar u worden herleid. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor expliciet toestemming geeft.

©Rice Up! Rijstwater - All rechten zijn gereserveerd. Copyright 2024 Website by Rice Up! Rice Water
Jouw winkelwagen0
De winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0