Terms and Conditions

Rice Up! Rijstwater Affiliate Programma  

 

Algemene voorwaarden

Als affiliate kun je je affiliate link delen onder je volgers via je eigen website, Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp etc.

Algemene toelatingseisen

o Aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden

o De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid ingevuld

Prijs en commissie

o Je ontvangt 10% commissie van de productverkoop die tot stand komt via jouw link naar www.riceuprijstwater.nl

Directe verkoop van Rice Up! – producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan.

o Uitbetaling geschiedt via Paypal of bankrekening.

o Uitbetaling van de commissie geschiedt 1 keer per maand, op de 1e werkdag van de maand.

o Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Rice Up!

Overeenkomst

o Rice Up! behoudt zich het recht te allen tijde de overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Rice Up! affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

o Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

o De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliate partner-programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Aansprakelijkheid

o Rice Up! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud op haar website.

o Op alle overeenkomsten door en met Rice Up! afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.

 

 

©Rice Up! Rijstwater - All rechten zijn gereserveerd. Copyright 2024 Website by Rice Up! Rice Water
Jouw winkelwagen0
De winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0